Luteráni, prebuďte sa! S touto výzvou sa Slovenská evanjelická jednota vo svojom vyhlásení pri príležitosti Dňa reformácie obracia na širokú verejnosť. Jej zmyslom je snaha o to, aby sa do dnešného liberálno-ateizujúceho sveta vrátili hodnoty ako láska, spravodlivosť, humanita, tolerancia, sloboda či zodpovednosť. Občianske združenie Slovenská evanjelická jednota, ktoré vychádza z inšpirujúceho zástoja evanjelikov v

Zobraziť viac…