Na najlepšie tradície Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) založenej v r. 1920 v Klenovci budú nadväzovať členovia rovnomenného občianskeho združenia, ktoré u nás pôsobí od roku 2006. Vyplýva to z výsledkov valného zhromaždenia Slovenskej evanjelickej jednoty a z obsahu nadväznej konferencie s názvom „Evanjelici, hovorme si pravdu“, ktoré sa uskutočnili 26. 10. 2013 v Bratislave za

Zobraziť viac…

Slovenská evanjelická jednota nadväzuje na tradície jednej z najrešpektovanejších kresťanských organizácií na Slovensku v minulom storočí. Vystúpenia a diskusia na tému, ako evanjelická verejnosť vidí súčasnú situáciu v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku i v spoločnosti, a iné aktuálne otázky tvoria náplň dvoch podujatí Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ), občianskeho združenia, ktoré sa dnes

Zobraziť viac…

Prečo sa stretávame v predvečer Reformácie. Príhovor pri otvorení VZ a konferencie SEJ konanej na EBF UK v Bratislave, dňa 26.10.2013. J. Holčík. O necelý týždeň, vo štvrtok 31.októbra si opätovne pripomenieme pamiatku Reformácie, jedného z najväčších sviatkov luteránov. Pripomenieme si 496. výročie vystúpenia Dr.Martina Luthera, ktorý zverejnil svojich 95 výpovedí, ako protest proti vtedajším praktikám

Zobraziť viac…