Pozvanie do Spišskej Novej Vsi Dovoľujem si Vás – členov Slovenskej evanjelickej jednoty i touto cestou srdečne pozvať na IV. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať v dňoch 27. – 29. júna 2014 v Spišskej Novej Vsi a budú venované spomienke na 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody. Táto významná historická synoda, ktorú si v

Zobraziť viac…

To či potrebujeme dve „evanjelické jednoty“ v našej cirkvi je otázka pre tých, ktorí sa rozhodli založiť tu druhú, hovorí v rozhovore o pôsobení dvoch podobných organizácií v našej cirkvi VIKTOR ČOP, podpredseda Slovenskej evanjelickej jednoty.   Ste podpredsedom Slovenskej evanjelickej jednoty, organizácie, ktorá nadväzuje na historickú SEJ. Ako sa pozeráte na aktivitu, ktorá prednedávnom vyvrcholila v podobe vzniku Evanjelickej

Zobraziť viac…

Jednota je pojem, ktorý býva definovaný ako snaha o harmonické spojenie, jednomyseľnosť, súlad, jednotnosť. Taký bol i cieľ historickej Slovenskej evanjelickej jednoty, ktorá vznikla v roku 1920 a v posledných rokoch zaznamenávame snahu o obnovu jej činnosti. Paradoxom však je, že napriek definícii poukazujúcej na súlad a jednotnosť máme dnes v cirkvi „evanjelické jednoty“ dve.   Pomoc Slovákom za oceánom Vznik pôvodnej Slovenskej

Zobraziť viac…

Dňa 8. mája 2014 vo Svätom Jure sa konala posviacka a oficálne otvorenie “Domu seniorov a sociálnych služieb AGAPÉ”. Predseda SEJ Ján Holčík odovzdal v mene Predsedníctva SEJ vedeniu zariadenia dar, zariadenie spločnosti THIUSNE pre dlhodobo ležiacich pacientov. Zariadenie slúži proti preležaninám – dekubitom. Posviacky a otvorenia zariadenia sa zúčastnil veľvyslanec Rakúskej republiky Dr. Markus Wuketich, rektor

Zobraziť viac…

1. Rozširovať a budovať členskú základňu SEJ Napriek tomu, že od obnovenia SEJ uplynulo už niekoľko rokov, SEJ na svojom VZ v Bratislave dňa 26.10.2013, prijala za jednu zo svojich základných úloh: Aktívne oslovovať širokú evanjelicko-kresťanskú verejnosť, prezentovať všetkými dostupnými prostriedkami základné ciele a poslanie SEJ tak, aby sa ono stávalo verejne známym, aby ľudia

Zobraziť viac…