Slovenská evanjelická jednota /SEJ/ v zastúpení predsedom Jánom Holčíkom a Pavlom Králikom sa zúčastnila na pohrebe významného slovenského spisovateľa a poeta Ivana Kadlečíka, v Pukanci 19.07.2014. Na katafalk truhly položili veľkú kyticu zo stuhami “Slovenská evanjelická jednota – ĎAKUJEME! Škoda len, že táto významná udalosť zostala nepovšimnutou, nie len Ministerstvom kultúry SR ale tiež oficiálnym

Zobraziť viac…

k petícii: Vyhlásenie k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku 38 signatárov a k medializovaniu vnútro-cirkevných sporov na Slovensku Vážení bratia a sestry v Kristu Ježiši, našom Pánovi, s hlbokým poľutovaním prijímame stále nové, množiace sa petičné a mediálne, či medializované aktivity rôznych individuálnych osobností, ale aj skupín v našej Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku,

Zobraziť viac…