Motto: “Ak nežijú v nás, sme mŕtvi…”   / Ivan Kadlečík /   Členovia Slovenskej evanjelickej jednoty z Novohradského seniorátu v spolupráci s Ev. a. v. cirkevným zborom Tomášovce a Obecným úradom v Haliči sa  21. augusta o 16. hodine stretli na cintoríne v Haliči pri hrobe spisovateľky Hany Ponickej. Pietnu spomienku na deň umrtia p.

Zobraziť viac…

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji  je názov projektu, ktorý občianske združenie  Slovenská evanjelická jednota (SEJ) pripravila k 70. výročiu Slovenského národného povstania ako svoju najvýznamnejšiu aktivitu  pre rok 2014. Participujú i  Evanjelický a. v. cirkevný zbor Banská Bystrica a občianske združenia Kuzmányho kruh a Tvorba T. Verejnosti projekt predstavia dňa 6. septembra 2014 v Banskej Bystrici (o13.00 hod., Evanjelický spolok, Horná

Zobraziť viac…