O niekoľko dní si opäť pripomenieme 497. výročie „Reformácie“ a odkaz Dr. Martina Luthera, ktorého tézy tvoria podstatu evanjelickej cirkvi. Je stále aktuálny aj dnes, pre našu dobu, keď musíme čeliť a odolávať vonkajším nástrahám stále viac  materializujúcej sa  spoločnosti. Naša viera je tak stále viac v ohrození. Je ohrozená nie len štátom a jeho politikou, ktorej sme vystavení prakticky

Zobraziť viac…

Nový odbor SEJ s názvom: Slovenská evanjelická jednota, odbor Novohradský seniorát Dňa 18.10.2014, na stretnutí členov SEJ v Lučenci v priestoroch cirkevného zboru, po rokovaní zástupcov predsedníctva SEJ, súčasných a nových členov a tiež sympatizantov SEJ v počte 25 prítomných, bol hlasovaním zo 16 prítomných členov šestnástimi hlasmi za, O proti, zriadený samostatný miestny odbor Slovenskej evanjelickej jednoty. Odbor

Zobraziť viac…

Aliancia za rodinu odovzdala prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi viac ako 400-tisíc podpisov za referendum, ktoré by malo definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy, odoprieť párom rovnakého pohlavia adopcie detí aj registrované partnerstvá a zastaviť sexuálnu výchovu v školách. Slovenská evanjelická jednota o.z., ako jedna z prvých organizácii podporila túto petíciu Aliancie za rodinu. Evanjelický

Zobraziť viac…

BANSKÁ BYSTRICA – Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji boli témou konferencie, ktorú 6. septembra v priestoroch Evanjelického spolku pripravila Slovenská evanjelická jednota. Spoluorganizátorom bol domáci cirkevný zbor, Kuzmányho kruh, Tvorba T, s podporou primátora P. Gogolu. Konferencia bola postavená na dvoch pilieroch. Prvým boli svedectvá rodinných príslušníkov evanjelických osobností SNP – generála Rudolfa Viesta, bratov

Zobraziť viac…