Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát v spolupráci s Mestom Lučenec uskutočnilo 28. novembra 2014 v obradnej sieni mestského úradu  besedu s antropológom doc. Mgr.Jurajom Buzalkom, M.A., PhD. na tému  Slovenská ideológia a kríza. Tri desiatky  účastníkov besedy prednášajúci  upútal svojim vystúpením. Do besedy sa zapojili svojimi diskusnými vystúpeniami členovia SEJ ako aj ostatní prítomní. Veľká vďaka patrí Mestkému úradu v Lučenci

Zobraziť viac…

Októbrové dni sviatku Pamiatka reformácie(1517) nabádajú súčasníka pripomenúť si aj iné jubileum – 17.november 1989, pamätný „Deň boja za slobodu a demokraciu“. Pred štvrťstoročím  nám otvoril i „reformáciu“ spoločenského diania. Nielen v Československu, keďže v tom úseku histórie sa uskutočňovala vo všetkých krajinách bývalého sovietskeho bloku. Aj nás slovenských evanjelikov,  naplnila novou nádejou. Mohli sme sa opätovne slobodne 

Zobraziť viac…