Dňa 16.12.2014 v Bratislave bola zástupcami zmluvných strán podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a  Slovenskou evanjelickou jednotou, o.z. Zmluva deklaruje ochotu a odhodlanie obidvoch strán aktívne vykonávať činnosť na podporu života evanjelickej cirkvi, v spoločnosti bratov a sestier a ich aktivít v jednotlivých cirkevných zboroch, s cieľom pozitívne ovplyvňovať vývoj a rozhodujúce procesy v slovenskej spoločnosti o spravodlivejšie rozdeľovanie

Zobraziť viac…

Dňa 9.12.2014 na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci,  z iniciatívy predsedu SEJ J. Holčíka a riaditeľky H. Pašiakovej, bol úspešne  premietnutý dokument “Portrét Andrew Duda” v rámci pravidelnej “Chapel” (Duchovné stretnutia žiakov EG v Tisovci, pozn. admin). Zanechal hlboký dojem, lebo viac ako 260 študentov a profesorov gymnázia dokument odmenili aplaudovaním. Bol skvelým odkazom súdržnosti už piatej generácie rodiny

Zobraziť viac…

  Vo štvrtok, dňa 8. januára 2015 o 20,00 hodine s reprízou v piatok, 9. januára 2015 o 10,40 hodine, odvysiela  Slovenská televízia – na programe STV 2, dokumentárny film: “Portrét Andrew Duda”. Film vznikol v sérii Portrétov úspešných Slovákov žijúcich vo svete, na námet a v réžii Dušana Tótha, produkciu zastrešila Valéria Tóthová, kameru a strih Dušan Encinger. Projekt finančne podporil Úrad Slovákov

Zobraziť viac…