Musíme sa zamyslieť! Takto komentovala výsledky referenda KBS RKC. Musíme, máme sa zamyslieť ale aj my evanjelici. Čo nám vlastne referendum povedalo? Odpovede na túto ale aj iné, podobné otázky by sme mali hľadať, či zaujímať individuálne, ale aj ako spoločenstvo cirkvi. Pán prezident, vo svojom hodnotení, na margo siedmich neplatných referend poznamenal, že na

Zobraziť viac…

Dňa 14. februára o 11,00 hod. v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Prešove, sa konala pohrebná rozlúčka s manželom, otcom, starým otcom, evanjelickým farárom, seniorom a emeritným biskupom VD ECAV Jánom Midriakom. Kázňou Božieho slova poslúžil generálny biskup ECAV Miloš Klátik, oboznámenie so životopis zosnulého a spoločnú rozlúčku vykonal brat dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol. Slovom

Zobraziť viac…

Dňa 7.2.2015 si Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti svojho dlhoročného služobníka, evanjelického farára, seniora a emeritného biskupa Jána Midriaka, vo veku 85 rokov života. Narodil sa 23. júna 1929 vo Zvolene-Môťovej. Po teologickom štúdiu v Bratislave (1948 – 1952) bol ordinovaný do služby cirkvi vo Zvolene. Bol kaplánom v Pliešovciach, farárom v Uhorskom. V

Zobraziť viac…