V nedeľu popoludní 8. marca 2015 SEJ odbor Novohradský seniorát v spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Lučenci usporiadala spomienkovú slávnosť k 165. výročiu narodenia Tomáša Garriqua Masaryka. Slávnosť otvoril a privítal hostí Ing Pavel Halaj. Modlitbou domácej sestry farárky Mgr. Márie Hroboňovej začala prvá časť spomienok na TGM.  O živote, diele a dobe

Zobraziť viac…