Na stretnutí SEJ odbor Novohradský seniorát v spolupráci z cirkevným zborom ECAV Lučenec  26. apríla 2015 sme si pripomenuli vzácne postavy  evanjelickej cirkvi a slovenského národa z rodu Maróthyovcov, ktoré sú späté aj s naším seniorátom.  Úvodnej prednáške historika, brata Jána Žiláka sme si vypočuli podrobný genealogický prehľad rodu Maróthyovcov. Sústredil sa viac na postavu menej známeho staršieho brata Jána

Zobraziť viac…

Drahé sestry a bratia v Kristu Ježiši, Pánovi našom, drahí členovia ale aj sympatizanti SEJ! Ocitáme sa v období, keď si pripomíname – sprítomňujeme dva najvýznamnejšie vrcholy dejín spásy a záchrany ľudstva, ktoré zrežíroval sám Tvorca sveta, Všemohúci Boh, pre spásu a záchranu hriešneho človeka.      Tým prvým vrcholom je pohľad na Golgotu – nevinné umučenie a smrť nášho Pána

Zobraziť viac…