Koncom mája navštívili Slovensko zástupcovia rodinnej firmy Duda & Sons z americkej Floridy, ktorá s mimoriadnym úspechom podniká v piatej generácii. Delegáciu tvorili : David Duda, President A.Duda and Sons,Inc., (prezident a generálny riaditeľ) Susan D.Hanas, Chairman of the Board of Directors, (predsedníčka predstavenstva) Richard L.Hanas, Vicepresident, (viceprezident) Stacy L.Mello, Chairman duda Family Council.  (predsedníčka rodinnej rady) Súčasťou

Zobraziť viac…