Kde: Bratislava Kedy: 27.05.2015 V preplnenej obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave vládla od prvej minúty slávnostná a priateľská nálada, ktorú umocnila svojim prvým vystúpením naša vynikajúca klavírna virtuózkaElena Letňanová uvedením diela Johanna Sebastiana Bacha Prelúdium a fúga c mol, číslo 2 z I. dielu Dobre temperovaného klavíra. Slávnostné podujatie otvorila a prítomných privítala Slavomíra Očenášová-Štrbová. Medzi prítomnými bola

Zobraziť viac…