„…hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti.“ /Majster Jan Hus/   600. výročie sviatku Majstra Jana Husa Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát a Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Lučenci usporiadali ROZHOVORY O JANOVI HUSOVI v pondelok 6. júla 2015 o 17,00

Zobraziť viac…