Členovia SEJ – odbor Novohradský seniorát v spolupráci s cirkevným zborom ECAV v Maškovej a spoluorganizátorom Obecným úradom v Haliči si pripomenuli 21. augusta 2015 o 16.oo hod 8.výročie úmrtia Hany Ponickej – smutná udalosť skonu Novohradskej osobnosti, spisovateľky, disidentky, chartistky rezonovala zvlášť pre pripomenutie si ťaživej okupácie našej vlasti pred 47 rokmi. Po úvodných

Zobraziť viac…

Slovenská evanjelická jednota odbor Novohradský seniorát Evanjelický cirkevný zbor a.v. Lučenec pozývajú Vás na spomienkové stretnutie SPYTOSLOVIE romantického mesianistického básnika, príslušníka štúrovskej generácie:   Sama Bohdana Hroboňa v nedeľu 30. augusta 2015 o 17.00 hodine v Zborovom dome ECAV na Komenského ulici v Lučenci