Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Lučenci vás pozýva na služby Božie v nedeľu 8. novembra 2015 o 10,00 hodine do svojho kostola na Komenského ulici. Slovom Božím poslúži hosťujúci kazateľ Reverend ThDr. Dušan Tóth, člen predsedníctva  pre Slovenskú evanjelickú jednotu v Kanade, Toronto. V sobotu večer /7. novembra/ o 18,00 bude mať Rev. ThDr. 

Zobraziť viac…

Dňa 24.10.2015 sa v priestoroch EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej evanjelickej jednoty o.z., ktoré bolo zvolané v súlade so Stanovami tohto občianského združenia a ktoré sa organizujú pravidelne každý druhý rok. Cieľom tohto VZ bolo podať správu členskej základni o činnosti SEJ, predsedníctva a jej členov v období od

Zobraziť viac…