V nedeľu 22. novembra 2015 v popoludňajších hodinách sa v zborovej sieni prešovského cirkevného zboru sa konalo zaujímavé podujatie na tému: Nové modely financovania cirkvi. Organizačne toto stretnutie bolo zastrešené domácim cirkevným zborom, Kolégiom evanjelickej inteligencie a Slovenskou evanjelickou jednotou o.z. Stretnutie vzniklo z podnetu SEJ o.z. pri príležitosti 26. výročia „Nežnej revolúcie – 17. novembra 1989“ a doposiaľ jedinej nenaplnenej požiadavky, tak

Zobraziť viac…

Dňa 15.11.2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave bola udelená cena “Ústavu pamäti národa” členovi Predsedníctva Slovenskej evanjelickej jednoty o.z. Rev. Dušanovi Tothovi. Prítomní boli členovia predsedníctva PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD. a Ing. Ján Holčik, CSc. Srdečne blahoželáme.