Dolnozemské mesto Sarvaš je po Békešskej Čabe druhým mestom, ktoré v týchto priestoroch začiatkom 18. storočia nielen osídlili, ale možno povedať, že ich aj založili Slováci evanjelického vierovyznania. Odvtedy uplynulo už bezmála tristo rokov. Dodnes v tomto meste, najmä na „pľaci“, ešte počuť reč slovenských predkov. Dôležité je aj to, že v základnej škole, ktorá

Zobraziť viac…

Dňa 5.12.2015 v Bratislave zasadalo novozvolené predsedníctvo Slovenskej evanjelickej jednoty o. z. /SEJ/. Predmetom rokovania bolo zhodnotenie Valného zhromaždenia a Konferencie SEJ, voľba nového predsedníctva na roky 2016-2017 a konkretizácia úloh, prijatých na Valnom zhromaždení. Predsedníctvo potvrdilo vo funkcii predsedu Ing. Jána Holčíka, CSc, podpredsedu Ing. Viktora Čopa a Ing. Ľubicu Harakaľovú, PhD. vo funkcii tajomníka. Predsedníctvo SEJ prerokovalo

Zobraziť viac…