Predsedníctvo SEJ o.z. dostalo dobrú správu z Kanady (Rev. Dušan Tóth). Okrem finančného daru pre podporu činnosti, sa prihlásilo do radov SEJ o.z. na Slovensku 22 nových členov z radov Slovákov žijúcich v Kanade, z CZ v Toronte. Po spresnení  prihlášok ich  schváli  P-SEJ na svojom najbližšom zasadnutí. Otvára sa takto možnosť založenia nového samostatného odboru SEJ, prvého mimo územia

Zobraziť viac…

Quo vadis ECAV- kam kráčaš naša evanjelická cirkev je v súčasnosti závažná, aktuálna téma na zamyslenie a na verejnú diskusiu. Práve teraz, keď sa konečne začínajú na stránkach EPST zverejňovať informácie o nie priaznivých informáciách a škandáloch v našej  cirkvi, ktoré sa dlhodobe zametali pod koberec.  Aká je teda súčasná situácia v našej evanjelickej cirkvi? Aká je jej budúcnosť? Už

Zobraziť viac…

Dňa 24.01.2016 predseda SEJ Ján Holčík v mene Predsedníctva SEJ listom zablahoželal br. farárovi  Thb. Milanovi Hargašovi k jeho významnému životnému jubileu 90 rokov. Prajeme dobré zdravie a Božiu milosť na každý ďalší deň života. Predsedníctvo SEJ

12. januára 2016 sme si pripomenuli 160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. Presne v tento deň sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pod názvom …a ešte Ľudovít Štúr II…, ktoré spoločne s Mestom Lučenec – odborom školstva a kultúry, zorganizovali Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Lučenci a Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát. Pozvanie do obradnej siene MsÚ v Lučenci prijal vzácny hosť

Zobraziť viac…

Dňa 12.01.2016 bola v Bratislave a Skalici  posledná rozlúčka s veľkým priateľom a sympatizantom evanjelikov, katolíckym kňazom, charitatívnym pracovníkom a spisovateľom Antonom Srholcom. Bol to človek v dnešnej dobe nevídaného rozmeru, morálny, slušný, priateľský, láskavý, skromný, vždy úsmevný a hlboko veriaci. Napriek ťažkému osudu, dlhoročnému vazneniu v uránových baniach, nepochopeniu vlastnej cirkvi ktorá ho odmietla po Nežnej revolúcii zapojiť do aktívnej práci, využil

Zobraziť viac…

BRATISLAVA –  PhDr. Helena Pašiaková, riaditeľka Evanjelického bilingválneho gymnázia v Tisovci, členka Slovenskej evanjelickej jednoty, prevzala   z rúk  Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky dňa 7. 1. 2016 v Rytierskej sále  bratislavského Hradu štátne vyznamenanie. Ocenenie – Medaila prezidenta Slovenskej republiky  bola  H. Pašiakovej udelená za dlhoročné výsledky v oblasti  školstva, výchovy a vzdelávania. Sestra Pašiaková patrí medzi najskúsenejších pedagógov evanjelického

Zobraziť viac…

Pätnásť ľudí si vo štvrtok 7. januára 2016 z Rytierskej sály Bratislavského hradu odnieslo najvyššie štátne vyznamenania, ktoré im udelil prezident Andrej Kiska. „Svojím dielom, svojimi skutkami a svojím poctivým úsilím uskutočňovali svoje ideály a sny,“ vysvetľuje prezidentov hovorca Roman Krpelan to, akých ľudí Kiska ocenil. „Žili a konali tak, že pomohli náš svet robiť lepším, krajším, múdrejším, humánnejším.

Zobraziť viac…