ECAV na Slovensku stojí dnes pred hľadaním odpovede na aktuálnu otázku : Ako ďalej ….?“ Stále aktuálnejšia sa stáva téma odluky cirkvi od štátu, preto odpoveď treba hľadať i na otázku : „Sme na odluku pripravení ?“ Alebo sa tvárime že je všetko v poriadku a nás sa to netýka, že je to len bezvýznamná búrka vody v pohári?

Zobraziť viac…