Odbor Novohradského seniorátu SEJ o.z. v Lučenci dňa 16.02.2017  zorganizoval stretnutie svojich členov a sympatizantov, na tému reštrukturalizácie ECAV na Slovensku. Na stretnutie boli písomne a osobne pozvaní aj farári všetkých cirkevných zborov /22/, prítomní  2 !   Zo zápisnice vyberáme :   Program : 1.Otvorenie a privítanie zúčastnených /P.J.Králik predseda SEJ –NS/. 2.Modlitba /sestra farárka K.Trtolová/. 3.Zmeny štruktúry

Zobraziť viac…

    Zmena  štruktúry  ECAV je nevyhnutnosťou  ZMENY !     Členovia  predsedníctva Slovenskej evanjelickej jednoty –SEJ o.z. , prichádzajú s vlastnou iniciatívou do rozpravy o „Zmena štruktúry ECAV na Slovensku“ o potrebe ktorej sa v cirkvi hovorí viac ako 18 rokov ! Synoda v Martine v roku 1998 prijala uznesenie a uložila GP… „ preskúmať možnosť zjednodušenia organizačnej štruktúry na

Zobraziť viac…