Dňa 26.03.2017 generálny tajomník Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe, biskup rakúskej evanjelickej cirkvi Michael Buncher odovzdal v evanjelickom chráme v Banskej Štiavnici v piamom vysielaní TV v rámci služieb Božích, ocenenie a titul “Europske mesto Reformácie”  primátorom a zborovým farárom 10  vybraných miest na Slovensku. Titul bol ocenením za  šírenie reformácie na území Slovenska v 16. storočí. Titul obdržali

Zobraziť viac…