Potreba „demokracie“ v ECAV. V knihe „LUTHER“, život a dielo reformátora, od  autora Rolanda H. Baitona  v kapitole 13. – Nijaký iný základ, sa píše: „Najpodstatnejším problémom (rozumej u Luthera) bol vždy Boh a vzťah človeka k Bohu. Z tohto dôvodu pristupoval k politickým a spoločenským záležitostiam pomerne ľahostajne. Čokoľvek napomáhalo porozumenie a praktizovanie Božieho slova, bolo treba podporiť, a proti čomukoľvek, čo prekážalo, sa bolo treba

Zobraziť viac…