Slovenská evanjelická jednota o.z. dovoľuje si Vás pozvať na  konferenciu k 500.výročiu Reformácie, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2017 /sobota/ v aule EBF UK Bratislava, na  Bartókovej.ul.8 o 10.30 hod. Program: Príhovor, Ing.Ján Holčík,CSc.-predseda SEJ o.z. Prof. ThDr.Igor Kišš, Dr.h.c.   „Odkaz Dr.Martina Luthera pre dnešnú dobu“. Doc.PhDr.Ján Bunčák, PhD.:  „Kultúrny a sociálny  odkaz Reformácie“.  Rev.D.Toth,D.D. :      

Zobraziť viac…