30. augusta 2015 v lučeneckom evanjelickom kostole bolo popoludnie – organizované SEJ -odbor Novohradský seniorát a Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Lučenci – venované spomínaniu na minulosť: 195. výročie narodenia Sama Bohdana Hroboňa; a prítomnosti: pôsobenie prapravnuka SBH – Ľudovíta Hroboňa s manželkou Máriou v Lučenci. Spomienkového stretnutia sa zúčastnila aj vdova po Jánovi

Zobraziť viac…

Členovia SEJ – odbor Novohradský seniorát v spolupráci s cirkevným zborom ECAV v Maškovej a spoluorganizátorom Obecným úradom v Haliči si pripomenuli 21. augusta 2015 o 16.oo hod 8.výročie úmrtia Hany Ponickej – smutná udalosť skonu Novohradskej osobnosti, spisovateľky, disidentky, chartistky rezonovala zvlášť pre pripomenutie si ťaživej okupácie našej vlasti pred 47 rokmi. Po úvodných

Zobraziť viac…

Slovenská evanjelická jednota odbor Novohradský seniorát Evanjelický cirkevný zbor a.v. Lučenec pozývajú Vás na spomienkové stretnutie SPYTOSLOVIE romantického mesianistického básnika, príslušníka štúrovskej generácie:   Sama Bohdana Hroboňa v nedeľu 30. augusta 2015 o 17.00 hodine v Zborovom dome ECAV na Komenského ulici v Lučenci

  „…hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti.“ /Majster Jan Hus/   600. výročie sviatku Majstra Jana Husa Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát a Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Lučenci usporiadali ROZHOVORY O JANOVI HUSOVI v pondelok 6. júla 2015 o 17,00

Zobraziť viac…

Na stretnutí SEJ odbor Novohradský seniorát v spolupráci z cirkevným zborom ECAV Lučenec  26. apríla 2015 sme si pripomenuli vzácne postavy  evanjelickej cirkvi a slovenského národa z rodu Maróthyovcov, ktoré sú späté aj s naším seniorátom.  Úvodnej prednáške historika, brata Jána Žiláka sme si vypočuli podrobný genealogický prehľad rodu Maróthyovcov. Sústredil sa viac na postavu menej známeho staršieho brata Jána

Zobraziť viac…

V nedeľu popoludní 8. marca 2015 SEJ odbor Novohradský seniorát v spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Lučenci usporiadala spomienkovú slávnosť k 165. výročiu narodenia Tomáša Garriqua Masaryka. Slávnosť otvoril a privítal hostí Ing Pavel Halaj. Modlitbou domácej sestry farárky Mgr. Márie Hroboňovej začala prvá časť spomienok na TGM.  O živote, diele a dobe

Zobraziť viac…

Ondrej Duda patrí do galérie významných Slovákov v zahraničí. Jeho portrét je výraznou výpoveďou o ňom  a jeho rodine, ktorá svojou súdržnosťou, usilovnosťou a vytrvalosťou dosiahla splnenie sna jej zakladateľa. História rodiny začína v roku 1873, keď sa vo Velčiciach pri Trenčíne Jánovi a Judite Dudovcom narodil syn Ondrej. V roku 1899 sa Ondrej oženil

Zobraziť viac…

Dňa 16.12.2014 v Bratislave bola zástupcami zmluvných strán podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a  Slovenskou evanjelickou jednotou, o.z. Zmluva deklaruje ochotu a odhodlanie obidvoch strán aktívne vykonávať činnosť na podporu života evanjelickej cirkvi, v spoločnosti bratov a sestier a ich aktivít v jednotlivých cirkevných zboroch, s cieľom pozitívne ovplyvňovať vývoj a rozhodujúce procesy v slovenskej spoločnosti o spravodlivejšie rozdeľovanie

Zobraziť viac…

Dňa 9.12.2014 na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci,  z iniciatívy predsedu SEJ J. Holčíka a riaditeľky H. Pašiakovej, bol úspešne  premietnutý dokument “Portrét Andrew Duda” v rámci pravidelnej “Chapel” (Duchovné stretnutia žiakov EG v Tisovci, pozn. admin). Zanechal hlboký dojem, lebo viac ako 260 študentov a profesorov gymnázia dokument odmenili aplaudovaním. Bol skvelým odkazom súdržnosti už piatej generácie rodiny

Zobraziť viac…

Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát v spolupráci s Mestom Lučenec uskutočnilo 28. novembra 2014 v obradnej sieni mestského úradu  besedu s antropológom doc. Mgr.Jurajom Buzalkom, M.A., PhD. na tému  Slovenská ideológia a kríza. Tri desiatky  účastníkov besedy prednášajúci  upútal svojim vystúpením. Do besedy sa zapojili svojimi diskusnými vystúpeniami členovia SEJ ako aj ostatní prítomní. Veľká vďaka patrí Mestkému úradu v Lučenci

Zobraziť viac…