Októbrové dni sviatku Pamiatka reformácie(1517) nabádajú súčasníka pripomenúť si aj iné jubileum – 17.november 1989, pamätný „Deň boja za slobodu a demokraciu“. Pred štvrťstoročím  nám otvoril i „reformáciu“ spoločenského diania. Nielen v Československu, keďže v tom úseku histórie sa uskutočňovala vo všetkých krajinách bývalého sovietskeho bloku. Aj nás slovenských evanjelikov,  naplnila novou nádejou. Mohli sme sa opätovne slobodne 

Zobraziť viac…

O niekoľko dní si opäť pripomenieme 497. výročie „Reformácie“ a odkaz Dr. Martina Luthera, ktorého tézy tvoria podstatu evanjelickej cirkvi. Je stále aktuálny aj dnes, pre našu dobu, keď musíme čeliť a odolávať vonkajším nástrahám stále viac  materializujúcej sa  spoločnosti. Naša viera je tak stále viac v ohrození. Je ohrozená nie len štátom a jeho politikou, ktorej sme vystavení prakticky

Zobraziť viac…

Nový odbor SEJ s názvom: Slovenská evanjelická jednota, odbor Novohradský seniorát Dňa 18.10.2014, na stretnutí členov SEJ v Lučenci v priestoroch cirkevného zboru, po rokovaní zástupcov predsedníctva SEJ, súčasných a nových členov a tiež sympatizantov SEJ v počte 25 prítomných, bol hlasovaním zo 16 prítomných členov šestnástimi hlasmi za, O proti, zriadený samostatný miestny odbor Slovenskej evanjelickej jednoty. Odbor

Zobraziť viac…

Dňa 6.9.2014 o 13,00 hod. v budove Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici, sa konala konferencia SEJ na tému: Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji. Asi 170 zúčastnených si pripomenulo mená niekoľkých evanjelických osobností, ktorí sa výrazným spôsobom zapísali do histórie slovenského národa ako významné osobnosti SNP. Projekt zorganizovala Slovenská evanjelická jednota pri príležitosti 70. výročia SNP. Zúčastnení si vypočuli

Zobraziť viac…

Motto: “Ak nežijú v nás, sme mŕtvi…”   / Ivan Kadlečík /   Členovia Slovenskej evanjelickej jednoty z Novohradského seniorátu v spolupráci s Ev. a. v. cirkevným zborom Tomášovce a Obecným úradom v Haliči sa  21. augusta o 16. hodine stretli na cintoríne v Haliči pri hrobe spisovateľky Hany Ponickej. Pietnu spomienku na deň umrtia p.

Zobraziť viac…

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji  je názov projektu, ktorý občianske združenie  Slovenská evanjelická jednota (SEJ) pripravila k 70. výročiu Slovenského národného povstania ako svoju najvýznamnejšiu aktivitu  pre rok 2014. Participujú i  Evanjelický a. v. cirkevný zbor Banská Bystrica a občianske združenia Kuzmányho kruh a Tvorba T. Verejnosti projekt predstavia dňa 6. septembra 2014 v Banskej Bystrici (o13.00 hod., Evanjelický spolok, Horná

Zobraziť viac…

Slovenská evanjelická jednota /SEJ/ v zastúpení predsedom Jánom Holčíkom a Pavlom Králikom sa zúčastnila na pohrebe významného slovenského spisovateľa a poeta Ivana Kadlečíka, v Pukanci 19.07.2014. Na katafalk truhly položili veľkú kyticu zo stuhami “Slovenská evanjelická jednota – ĎAKUJEME! Škoda len, že táto významná udalosť zostala nepovšimnutou, nie len Ministerstvom kultúry SR ale tiež oficiálnym

Zobraziť viac…

Predseda SEJ Ján Holčík sa dňa 7.6.2014 zúčastnil  v Banskej Bystrici na podujatí XV. Duchovné hodnoty pre dnešok, ktoré poriadala Spočnosť Tvorba T, Kuzmányho kruh a Evanjelický cirkevný zbor v Banskej Bystrici, na ktorej informoval viac ako 6O účastníkov o činnosti SEJ a jeho aktivitách a o pripravovanom celoslovenskom stretnutí k 70.výročiu SNP v Banskej

Zobraziť viac…

Dňa 8. mája 2014 vo Svätom Jure sa konala posviacka a oficálne otvorenie “Domu seniorov a sociálnych služieb AGAPÉ”. Predseda SEJ Ján Holčík odovzdal v mene Predsedníctva SEJ vedeniu zariadenia dar, zariadenie spločnosti THIUSNE pre dlhodobo ležiacich pacientov. Zariadenie slúži proti preležaninám – dekubitom. Posviacky a otvorenia zariadenia sa zúčastnil veľvyslanec Rakúskej republiky Dr. Markus Wuketich, rektor

Zobraziť viac…

1. Rozširovať a budovať členskú základňu SEJ Napriek tomu, že od obnovenia SEJ uplynulo už niekoľko rokov, SEJ na svojom VZ v Bratislave dňa 26.10.2013, prijala za jednu zo svojich základných úloh: Aktívne oslovovať širokú evanjelicko-kresťanskú verejnosť, prezentovať všetkými dostupnými prostriedkami základné ciele a poslanie SEJ tak, aby sa ono stávalo verejne známym, aby ľudia

Zobraziť viac…