Koncom mája navštívili Slovensko zástupcovia rodinnej firmy Duda & Sons z americkej Floridy, ktorá s mimoriadnym úspechom podniká v piatej generácii. Delegáciu tvorili : David Duda, President A.Duda and Sons,Inc., (prezident a generálny riaditeľ) Susan D.Hanas, Chairman of the Board of Directors, (predsedníčka predstavenstva) Richard L.Hanas, Vicepresident, (viceprezident) Stacy L.Mello, Chairman duda Family Council.  (predsedníčka rodinnej rady) Súčasťou

Zobraziť viac…

Drahé sestry a bratia v Kristu Ježiši, Pánovi našom, drahí členovia ale aj sympatizanti SEJ! Ocitáme sa v období, keď si pripomíname – sprítomňujeme dva najvýznamnejšie vrcholy dejín spásy a záchrany ľudstva, ktoré zrežíroval sám Tvorca sveta, Všemohúci Boh, pre spásu a záchranu hriešneho človeka.      Tým prvým vrcholom je pohľad na Golgotu – nevinné umučenie a smrť nášho Pána

Zobraziť viac…

Dňa 14. februára o 11,00 hod. v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Prešove, sa konala pohrebná rozlúčka s manželom, otcom, starým otcom, evanjelickým farárom, seniorom a emeritným biskupom VD ECAV Jánom Midriakom. Kázňou Božieho slova poslúžil generálny biskup ECAV Miloš Klátik, oboznámenie so životopis zosnulého a spoločnú rozlúčku vykonal brat dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol. Slovom

Zobraziť viac…

Bratislava 1. januára (TASR) – Slovenský spisovateľ a publicista, autor literatúry faktu Drahoslav Machala dnes ráno zomrel po ťažkej chorobe vo veku 67 rokov. TASR to potvrdili viacerí blízki spolupracovníci zosnulého. Drahoslav Machala sa narodil 16. novembra 1947 v Zemianskom Podhradí. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol novinárom vo viacerých slovenských denníkoch

Zobraziť viac…

Nový odbor SEJ s názvom: Slovenská evanjelická jednota, odbor Novohradský seniorát Dňa 18.10.2014, na stretnutí členov SEJ v Lučenci v priestoroch cirkevného zboru, po rokovaní zástupcov predsedníctva SEJ, súčasných a nových členov a tiež sympatizantov SEJ v počte 25 prítomných, bol hlasovaním zo 16 prítomných členov šestnástimi hlasmi za, O proti, zriadený samostatný miestny odbor Slovenskej evanjelickej jednoty. Odbor

Zobraziť viac…

Dňa 6.9.2014 o 13,00 hod. v budove Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici, sa konala konferencia SEJ na tému: Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji. Asi 170 zúčastnených si pripomenulo mená niekoľkých evanjelických osobností, ktorí sa výrazným spôsobom zapísali do histórie slovenského národa ako významné osobnosti SNP. Projekt zorganizovala Slovenská evanjelická jednota pri príležitosti 70. výročia SNP. Zúčastnení si vypočuli

Zobraziť viac…

k petícii: Vyhlásenie k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku 38 signatárov a k medializovaniu vnútro-cirkevných sporov na Slovensku Vážení bratia a sestry v Kristu Ježiši, našom Pánovi, s hlbokým poľutovaním prijímame stále nové, množiace sa petičné a mediálne, či medializované aktivity rôznych individuálnych osobností, ale aj skupín v našej Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku,

Zobraziť viac…

Pozvanie do Spišskej Novej Vsi Dovoľujem si Vás – členov Slovenskej evanjelickej jednoty i touto cestou srdečne pozvať na IV. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať v dňoch 27. – 29. júna 2014 v Spišskej Novej Vsi a budú venované spomienke na 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody. Táto významná historická synoda, ktorú si v

Zobraziť viac…