Výzva predstaviteľov a členov ECAV k voľbám Vážení členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bratia a sestry! Tohto roku sa konajú voľby najvyšších predstaviteľov ECAV na Slovensku: – generálneho biskupa ECAV – generálneho dozorcu ECAV – dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV. Dištriktuálne presbyterstvá a generálne presbyterstvo tieto voľby už vyhlásili a v zmysle CPP sa

Zobraziť viac…