Aliancia za rodinu odovzdala prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi viac ako 400-tisíc podpisov za referendum, ktoré by malo definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy, odoprieť párom rovnakého pohlavia adopcie detí aj registrované partnerstvá a zastaviť sexuálnu výchovu v školách. Slovenská evanjelická jednota o.z., ako jedna z prvých organizácii podporila túto petíciu Aliancie za rodinu. Evanjelický

Zobraziť viac…

BANSKÁ BYSTRICA – Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji boli témou konferencie, ktorú 6. septembra v priestoroch Evanjelického spolku pripravila Slovenská evanjelická jednota. Spoluorganizátorom bol domáci cirkevný zbor, Kuzmányho kruh, Tvorba T, s podporou primátora P. Gogolu. Konferencia bola postavená na dvoch pilieroch. Prvým boli svedectvá rodinných príslušníkov evanjelických osobností SNP – generála Rudolfa Viesta, bratov

Zobraziť viac…

To či potrebujeme dve „evanjelické jednoty“ v našej cirkvi je otázka pre tých, ktorí sa rozhodli založiť tu druhú, hovorí v rozhovore o pôsobení dvoch podobných organizácií v našej cirkvi VIKTOR ČOP, podpredseda Slovenskej evanjelickej jednoty.   Ste podpredsedom Slovenskej evanjelickej jednoty, organizácie, ktorá nadväzuje na historickú SEJ. Ako sa pozeráte na aktivitu, ktorá prednedávnom vyvrcholila v podobe vzniku Evanjelickej

Zobraziť viac…

Jednota je pojem, ktorý býva definovaný ako snaha o harmonické spojenie, jednomyseľnosť, súlad, jednotnosť. Taký bol i cieľ historickej Slovenskej evanjelickej jednoty, ktorá vznikla v roku 1920 a v posledných rokoch zaznamenávame snahu o obnovu jej činnosti. Paradoxom však je, že napriek definícii poukazujúcej na súlad a jednotnosť máme dnes v cirkvi „evanjelické jednoty“ dve.   Pomoc Slovákom za oceánom Vznik pôvodnej Slovenskej

Zobraziť viac…

Na najlepšie tradície Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) založenej v r. 1920 v Klenovci budú nadväzovať členovia rovnomenného občianskeho združenia, ktoré u nás pôsobí od roku 2006. Vyplýva to z výsledkov valného zhromaždenia Slovenskej evanjelickej jednoty a z obsahu nadväznej konferencie s názvom „Evanjelici, hovorme si pravdu“, ktoré sa uskutočnili 26. 10. 2013 v Bratislave za

Zobraziť viac…

Slovenská evanjelická jednota nadväzuje na tradície jednej z najrešpektovanejších kresťanských organizácií na Slovensku v minulom storočí. Vystúpenia a diskusia na tému, ako evanjelická verejnosť vidí súčasnú situáciu v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku i v spoločnosti, a iné aktuálne otázky tvoria náplň dvoch podujatí Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ), občianskeho združenia, ktoré sa dnes

Zobraziť viac…

Prečo sa stretávame v predvečer Reformácie. Príhovor pri otvorení VZ a konferencie SEJ konanej na EBF UK v Bratislave, dňa 26.10.2013. J. Holčík. O necelý týždeň, vo štvrtok 31.októbra si opätovne pripomenieme pamiatku Reformácie, jedného z najväčších sviatkov luteránov. Pripomenieme si 496. výročie vystúpenia Dr.Martina Luthera, ktorý zverejnil svojich 95 výpovedí, ako protest proti vtedajším praktikám

Zobraziť viac…

Luteráni, prebuďte sa! S touto výzvou sa Slovenská evanjelická jednota vo svojom vyhlásení pri príležitosti Dňa reformácie obracia na širokú verejnosť. Jej zmyslom je snaha o to, aby sa do dnešného liberálno-ateizujúceho sveta vrátili hodnoty ako láska, spravodlivosť, humanita, tolerancia, sloboda či zodpovednosť. Občianske združenie Slovenská evanjelická jednota, ktoré vychádza z inšpirujúceho zástoja evanjelikov v

Zobraziť viac…

Vo vydaní SME zo 7. septembra 2009 sa pod titulkom Cirkvi z Maďarska píšu OBSE uvádza: “Predstavitelia najvýznamnejších náboženských organizácií v Maďarsku obrátili sa na OBSE so sťažnosťou na slovenský jazykový zákon. V liste, ktorý podpísali hlavy katolíckej, reformovanej aj evanjelickej cirkvi a združení Ústredia židovských náboženských obcí, upozorňujú, že zákon podľa nich porušuje právo

Zobraziť viac…

Za predsedu Slovenskej evanjelickej jednoty bol zvolený Ján Holčík. Slovenská evanjelická jednota (SEJ), v minulosti jedna z najrešpektovanejších kresťanských organizácií na Slovensku, obnovila svoju činnosť. Ako dnes informovala agentúru SITA Eva Bombová z generálneho biskupského úradu ECAV, SEJ bola obnovená po viac ako polstoročnej nedobrovoľnej odmlke. V roku 1951, predtým, ako komunistický režim začal jej

Zobraziť viac…