Články

Koncom mája navštívili Slovensko zástupcovia rodinnej firmy Duda & Sons z americkej Floridy, ktorá s mimoriadnym úspechom podniká v piatej generácii. Delegáciu tvorili :

David Duda, President A.Duda and Sons,Inc., (prezident a generálny riaditeľ)

Susan D.Hanas, Chairman of the Board of Directors, (predsedníčka predstavenstva)

Richard L.Hanas, Vicepresident, (viceprezident)

Stacy L.Mello, Chairman duda Family Council.  (predsedníčka rodinnej rady)

Súčasťou delegácie boli reverend Dr. Dušan Tóth s manželkou Valériou z Kanady ako autori dokumentárneho filmu Portrét Andrew Duda.

Delegáciu dňa 19. 05. 2015 v dopoludňajších hodinách prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, popoludní prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. V rozhovoroch ocenili prínos potomkov slovenských emigrantov, ktorí vzorne reprezentujú  vlasť svojich predkov – Slovensko a ktorej tradície prenášajú už na šiestu generáciu svojich potomkov.

Dňa 20. 05. 2015 delegácia navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde bola po prijatí rektorom veľmi živá diskusia so študentmi.

Dňa 21. 05. 2015 delegácia navštívila mesto Tisovec. Po prijatí primátorom mesta a zápise do pamätnej knihy navštívili Evanjelické gymnázium, kde sa po prehliadke školy uskutočnila živá beseda so študentmi a profesorským zborom. Delegáciu z USA milo prekvapila aktivita študentov, ktorí po zhliadnutí filmu Portrét Andrew Duda spracovali ohlas naň, ktorý v krásnej knižnej úprave aj s aktuálnymi fotografiami z besedy odovzdali americkým hosťom. Určite hlboký dojem zanechala aj návšteva tisoveckej bryndziarne s ochutnávkou. Návštevu vzorne pripravila  riaditeľka školy Dr. Helena Pašiaková, členka SEJ, za ktorú jej úprimne ďakujeme.

Dňa 22. 05. 2015  delegácia navštívila Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde  po prijatí vedením Univerzity a  zápise do pamätnej knihy bola viac ako dvojhodinová živá diskusia s hosťami.

Delegáciu v Bratislave, Tisovci a v  Banskej Bystrici sprevádzal predseda SEJ Ing. Ján Holčík, CSc.

Aktivity manželov Tothovcov z Kanady, za ich dlhodobé vzorné prezentovanie významných slovenských rodákov v zahraničí, budú odmenené odovzdaním “Ceny Europskej únie za umenie”, dňa 27.05.2015 v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

Komentáre sú uzavreté.