Galéria

Spomienková slávnosť k 165. výročiu narodenia Tomáša Garriqua Masaryka

8.3.2015, Lučenec

Založenie miestneho odboru SEJ – Novohradský seniorát

18.10.2014, Lučenec

Konferencia SEJ – Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji

6.9.2014, Banská Bystrica

Valné zhromaždenie SEJ 26.10.2013, Bratislava

Pamiatka Reformácie 31.10.2009, Liptovský Mikuláš

Obrazový archív SEJ: 1896 – 1951