Články

BRATISLAVA –  PhDr. Helena Pašiaková, riaditeľka Evanjelického bilingválneho gymnázia v Tisovci, členka Slovenskej evanjelickej jednoty, prevzala   z rúk  Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky dňa 7. 1. 2016 v Rytierskej sále  bratislavského Hradu štátne vyznamenanie. Ocenenie – Medaila prezidenta Slovenskej republiky  bola  H. Pašiakovej udelená za dlhoročné výsledky v oblasti  školstva, výchovy a vzdelávania.

Sestra helena-pasiakovaPašiaková patrí medzi najskúsenejších pedagógov evanjelického školstva u nás. Na gymnáziu, ktoré  roky úspešne vedie, priekopnícky s kolektívom aplikujú i moderné vyučovacie metódy.

Helena Pašiaková patrí aj  medzi najaktívnejších členov Slovenskej evanjelickej jednoty o.z. Nedávno o tom s veľkým ohlasom presvedčila aj účastníkov konferencie SEJ k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a 498. výročia Reformácie, ktorá sa uskutočnila dňa 24. 10. 2015 v Bratislave. Študenti gymnázia z Tisovca originálne obohatili program konferencie v časti, venovanej Ľ. Štúrovi svojim nevšedným generačným  pohľadom na túto významnú osobnosť našich dejín. Pedagógovia školy, ktorá  u nás patrí medzi najrešpektovanejšie   evanjelické stredoškolské  vzdelávacie ustanovizne s pozoruhodnou tradíciou, pri tejto príležitosti pripravili navyše zaujímavú anketu, zameranú na tému národnej hrdosti mladej generácie.. Cieľovou skupinou boli študenti 4. a 5. ročníka gymnázia. S jej zaujímavými  výsledkami oboznámila v excelentnom vystúpení účastníkov konferencie  Helena Pašiaková.

Sestre Helene Pašiakovej k udeleniu štátneho vyznamenania srdečne blahoželáme.

Medailu prezidenta SR  si pri rovnakej príležitosti ako sestra Pašiaková, prevzal z rúk prezidenta Andreja Kisku aj známy hokejový reprezentant Michal Handzuš, ktorý je členom, ECAV.

Eva Bombová, SEJ, o.z.

Komentáre sú uzavreté.