Články

logo

 Slovenská evanjelická jednota o.z. dovoľuje si Vás pozvať na  konferenciu k 500.výročiu Reformácie, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2017 /sobota/ v aule EBF UK Bratislava, na  Bartókovej.ul.8 o 10.30 hod.

Program:

  1. Príhovor, Ing.Ján Holčík,CSc.-predseda SEJ o.z.
  2. Prof. ThDr.Igor Kišš, Dr.h.c.   „Odkaz Dr.Martina Luthera pre dnešnú dobu“.
  3. Doc.PhDr.Ján Bunčák, PhD.:  „Kultúrny a sociálny  odkaz Reformácie“.
  4.  Rev.D.Toth,D.D. :                     „Máme si ešte čo to povedať o Lutherovi ?“
  5. PhDr.Juraj Buzalka,PhD.         „Zostáva Reformácia súčasťou dominantných tradícií Slovenska ?“
  6. Recitácia : Doc.Mgr.art Juraj Sarvaš.
  7. Hudobné vložky : Miroslav Poničan, trúbka Jaroslav Sirom, organ.
  8. Ukončenie o cca 13.00 -13,30
  9. Recepcia – pohostenie.

Parkovanie možné na parkovisku EBF UK pod objektom.

Komentáre sú uzavreté.