Články

 

 

Slovenská evanjelická jednota o.z.,

dovoľuje si Vás pozvať na

Koferenciu k 200. výročiu narodenia Ludovíta Štúra a 498. výročiu Reformácie,

ktorá sa uskutoční 24.10.2015 /sobota/ na EBF UK v Bratislave, Bartókova ulica 8, o 11,00 hod.

Ľudovít Štúr

Martin Luther

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

  1. Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava – „Ľudovít Štúr a jeho odkaz pre dnešok“;
  2. Lívia Vančíková, Evanjelické gymnázium Tisovec – Esej na tému Ľudovít Štúr;
  3. Mgr. Danica  Šóšiková, – hudobná vložka odbor SEJ Lučenec;
  4. Rev. ThDr. Dušan Toth /Kanada/ – „Je ešte stále potrebná Reformácia“ – Situácia v cirkvi pred Lutherovou Reformáciou a situácia v cirkvi dnes;
  5. Diskusia;
  6. Záver;

Po skončení Konferencie Vás predsedníctvo SEJ pozýva k občerstveniu vo vestibule auly.

 

Komentáre sú uzavreté.