Kontakty SEJ

Slovenská evanjelická jednota, o.z.


Sídlo: EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

IČO: 42360668

Číslo účtu: 2923912875/1100 (Tatrabanka, a.s.)
IBAN: SK3511000000002923912875
SWIFT KÓD: TATRSKBX
Sídlo banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovensko

Predsedníctvo SEJ


Ing. Ján Holčík, Csc.
predseda
0903 417 872
holcik@euterm.sk
Ing. Arch. Ondrej Mrlian
podpredseda
0911 891 515
mrlian.ondrej5@gmail.com
Ing. Ľubica Harakaľová, PhD.
tajomníčka
0903 774 193
harakal@slovanet.sk

 

JUDr. Peter Hríb
člen predsedníctva
0905 736 947
peter.hrib.advokat@gmail.com
PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
člen predsedníctva
0918 828 221
riaditel@essp.sk
PaedDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD.
člen predsedníctva
0905 737 064
slavomira.ocenasova@umb.sk

 

(Ing. Viktor Čop)

0917 309 103
viktorcop@stonline.sk

Ing. Svetozár Gavora
člen predsedníctva
0905 249 269
gavoras3@gmail.com
Rev. Dušan Tóth
kooptovaný člen predsedníctva pre SEJ v Kanade, Toronto
+1416 2210418
dusan@caninter.net

 

 Odbor SEJ – Novohradský seniorát


Mgr. Pavol Jaroslav Králik
predseda odboru
0905 832 462
pjkralik7@gmail.com
MVDr. Pavol Bajo
podpredseda odboru
0905 596 786
bajo.pavel@gmail.com
Mgr. Danica Šóšiková
tajomníčka odboru
0908 934 973
danicas@atlas.sk