Súbory na stiahnutie

Konferencia SEJ – 200. výročie narodenia Ľ. Štúra a 498. výročie Reformácie, 24.10.2015, Bratislava

 Správy z VZ SEJ – 24.10.2015, Bratislava

Príhovory, prednášky a referáty z konferencie SEJ na tému Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji, konanej 6.9.2014 v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia SNP:

Ďalšie prednášky, referáty zaradíme akonáhle ich získame od autorov

/ssaddlist]