Články

Milí členovia a sympatizanti SEJ o.z.

Na sklonku roka 2016 dovoľte mi poďakovať sa Vám za priazeň a podporu v roku 2016 a v novom roku 2017 Vám želám Božie požehnanie, zdravie, pokoj a radosť.

Naša ECAV na Slovensku sa nachádza vo veľkom útlme a prakticky sa úplne vytratila z povedomia slovenskej spoločnosti. Preto predsedníctvo SEJ o.z. v záujme zlepšenia a zvýšenia jej aktivít, vypracovalo návrh na zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV. Tento materiál sme distribuovali nie len Vám členom SEJ, ale aj do všetkých cirkevných zborov, seniorátov a organizačných štruktúr. Očakávame diskusiu “zdola”, ako zjednodušiť byrokratické administrovanie a sústrediť sa na obnovenie duchovných a spoločenských aktivít našej cirkvi.

Váš

Ján Holčík, predseda SEJ o.z.

Komentáre sú uzavreté.