Články

Dňa 26.03.2017 generálny tajomník Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe, biskup rakúskej evanjelickej cirkvi Michael Buncher odovzdal v evanjelickom chráme v Banskej Štiavnici v piamom vysielaní TV v rámci služieb Božích, ocenenie a titul “Europske mesto Reformácie”  primátorom a zborovým farárom 10  vybraných miest na Slovensku. Titul bol ocenením za  šírenie reformácie na území Slovenska v 16. storočí. Titul obdržali mestá Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Kežmarok, Kremnica, Košice, Levoča, Prešov, Sabinov a Spišská Nová Ves.

Na pozvanie Predsedníctva ECAV sa strenutia zúčastnil aj predseda SEJ o.z. J.Holčík.

 

Komentáre sú uzavreté.