Články

Prednáška---Dušan-Tóth

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Lučenci vás pozýva na služby Božie v nedeľu 8. novembra 2015 o 10,00 hodine do svojho kostola na Komenského ulici. Slovom Božím poslúži hosťujúci kazateľ Reverend ThDr. Dušan Tóth, člen predsedníctva  pre Slovenskú evanjelickú jednotu v Kanade, Toronto.

V sobotu večer /7. novembra/ o 18,00 bude mať Rev. ThDr.  Dušan Tóth v zborovej sieni na Komenského ulici prednášku spojenú s besedou na tému: Je ešte stále potrebná Reformácia?

 

 

Komentáre sú uzavreté.