Zoznam podporovateľov

Svoj finančný dar môžete poukázať na účet SEJ v TATRABANKA a.s.:

  • Č. účtu: 2923912875/1100
    IBAN: SK3511000000002923912875
    SWIFT KÓD: TATRSKBX
    Sídlo banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovensko
  • Variabilný symbol:
  • Konštantný symbol: 0558
  • Do poznámky prosím uveďte: meno a priezvisko (bez diakritiky)


Zoznam podporovateľov za rok 2015

Aktualizácia: 31.12.2015

Meno Mesto/Účel Suma
Sponzorský príspevok neznámych darcov DVD Duda 237 €
Dary 22 neznámych darcov Podpora činnosti SEJ 578 €
Zuzana Minaríková Členský príspevok SEJ 20 €
MUDr. Juraj Benedikty Členský príspevok SEJ 30 €
Roman Berger Členský príspevok SEJ 50 €
PhDr. Marián Damankoš PhD Členský príspevok SEJ 20 €
Ing. Katarína Šebanová Členský príspevok SEJ 20 €
Ing. Jarmila Šebanová Členský príspevok SEJ 20 €
Ing. Pavel Halaj Členský príspevok SEJ 20 €
PhDr. Helena Pašiaková PhD Členský príspevok SEJ 25 €
JUDr. Ján Šimov Členský príspevok SEJ 20 €
Ing. Tatiána Blichová Členský príspevok SEJ 10 €
Ing. Ján Jurčo Členský príspevok SEJ 5 €
RNDr. Daniela Žemlova CSc Členský príspevok SEJ 10 €
Ivan Špilda Členský príspevok SEJ 15 €
RNDr. Viera Čeplíková Členský príspevok SEJ 30 €
Ján Blaško Členský príspevok SEJ 10 €
Mgr. Ľubica Križanová Členský príspevok SEJ 10 €
JUDr. Dušan Roll Členský príspevok SEJ 10 €
Ing. Ján Holčík CSc. Sponzorský dar SEJ 340 €
Mgr. Pavol Jaroslav Králik Sponzorský dar SEJ 30 €
Ing. Viktor Čop Členský príspevok SEJ 20 €
Martin Pisár Sponzorský príspevok na DVD 20 €
Ľubomír Straka Členský príspevok SEJ 15 €
Ing. Dušan Vagaský Členský príspevok SEJ 15 €
Ing. Viera Sysáková Členský príspevok SEJ 15 €
Mgr. Pavol Jaroslav Králik Členský príspevok SEJ 20 €
Marta Králiková Členský príspevok SEJ 10 €
Ing. Elena Szorádová Bratislava 10 €
Miroslav Ferenčík Sponzorský príspevok na DVD 10 €
Igor Mišina Sponzorský dar SEJ 30 €
Štefan Jurenka Sponzorský dar SEJ 40 €
Darina Slížiková Sponzorský dar SEJ 20 €
CZ Necpaly – J. Havrila Sponzorský dar SEJ 25 €
Ivan Dudák Sponzorský dar 10 €
Vladimír Ferenčík Sponzorský príspevok na DVD 10 €
Michal Valčo Sponzorský príspevok na DVD 10 €

 

Zoznam podporovateľov za rok 2014

Meno Mesto/Účel Suma
Anna Dobšinská Lučenec 10 €
Neznámy darca ? 20 €
Neznámy darca ? 10 €
Sonja Schwartzová Lučenec 10 €
Božena Pavlíková Bratislava 20 €
Ján Kočický Drietoma 10 €
Bohuznámy brat Bratislava 100 €
Neznámy darca ? 10 €
Miroslav Abel Trenčín 10 €
Ivan Špilda Bratislava 10 €
Mgr. Pavol Jaroslav Králik Lučenec 20 €
Doc. MUDr. Imrich Lukáč CSc. Košice 20 €
Ing. Viktor Čop Prešov 53 €
Ing. Kristína Holčíková CSc. Bratislava 50 €
Danica Kšiňanová Bratislava 20 €
Zuzana Minaríková Trenčín  15 €
Ing. Katarína Šebanová Trenčín 20 €
Ing. Jarmila Šebanová Trenčín 20 €
Ing. Ján Holčík CSc. (vecný dar EBF UK v Bratislave) Bratislava  1 800 €
Ing. Ján Jánoška Liptovský Mikuláš 10 €
Oľga Samáková Trenčín 20 €
RNDr. Daniela Žemľová Bratislava 15 €
Ján Blaško Trenčín 10 €
Ing. Ján Paciga Liptovský Ján  50 €
Neznámy darca ? 10 €
Ing. Ľubomír Straka Trenčín  10 €
Doc. Ing. Viera Sysáková CSc. Bratislava  15 €
Ing. Dušan Nedoba Trenčín 10 €
Ing. Dušan Vagaský Bratislava 15 €
Ing. Viktor Čop (zriadenie internetovej stránky SEJ) Prešov  220 €
Ing. Dušan Havalda Bratislava  10 €
Ľubica Križanová Bratislava 10 €
Ing. Elena Szoradová Bratislava 10 €
JUDr. Dušan Roll Bratislava 10 €
Ing. Ján Garaj Bratislava 10 €
Miloslav Ábel Trenčín 10 €
Pavel Makovínyi Šahy 20 €
JUDr. Anna Drobná Bratislava  50 €
Ing. Viktor Čop Prešov 20 €
Ing. Ján Holčík CSc. Bratislava 100 €
A ďalší…